Manuele therapie

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht- en bewegingsapparaat door het toepassen van specifieke passieve mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. Daarnaast kan de behandeling ook bestaan uit een actief gedeelte, in de vorm van oefeningen […]

Oedeemtherapie

De oedeemfysiotherapeut behandelt patiënten die last hebben van (lymf)oedeem. Oedeem is een ophoping van vocht in het lichaam en komt onder meer voor bij (borst)kanker, bloedvatproblemen of littekens. Lymfe oedeem kan ook een gevolg zijn van bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval. Wat doet een oedeemfysiotherapeut? De oedeemfysiotherapeut stimuleert de afvoer van vocht. Dit […]

Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Pijnklachten aan spieren en gewrichten ontstaan vaak door een verkeerde houding of door overbelastende bewegingen, soms in combinatie met een lichamelijke aandoening. Met oefentherapie Cesar/Mensendieck leert u zelf de klachten op te heffen of te verminderen en herhaling te voorkomen. De oefentherapeut gaat naar de bron van de klacht en pakt samen met u de […]

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholing, het ParkinsonNet jaarcongres […]

Psychosomatische therapie

Psychosomatische klachten zijn klachten die samenhangen met spanning of stress waarvoor geen directe, lichamelijke oorzaak gevonden kan worden. Voorbeelden van psychosomatische klachten zijn: * chronische pijnklachten * onverklaarbare pijn (SOLK) en/ of vermoeidheid * paniekaanvallen en angst * ademhalingsklachten zoals (chronische) hyperventilatie en benauwdheid * burn out, overspannenheid en stressklachten * hoofdpijn of nekpijn * […]

Rugnetwerk Twente

Het Rugnetwerk Twente (RNT) is een groep fysiotherapeuten in Twente en de Achterhoek die als gezamenlijk doel hebben het verbeteren van fysiotherapeutisch handelen in de gezondheidszorg rond patiënten met klachten en aandoeningen van de wervelkolom. Het RugNetwerk is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor mensen met rugklachten te verbeteren. De aangesloten praktijken werken […]

Schouder Netwerk Twente

Het schouder Netwerk Twente (SNT) is een groep fysiotherapeuten die het handelen bij patiënten met schouderaandoeningen wil optimaliseren. Hiervoor beschikken zij over de meest actuele kennis en vaardigheden omtrent aandoeningen van de schouder, onderzoektechnieken en behandelmogelijkheden, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie. Het SNT is een intensieve samenwerking tussen SAXION Hoge School, orthopeden van MST en ZGT en […]

Scoliose

Scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Er kan ook een verdraaiing zichtbaar zijn van de wervels in de vorm van een zogenaamde gibbus. Scoliose kan structureel of niet structureel zijn. Een niet structurele scoliose wordt ook wel een houdingsscoliose genoemd en is goed corrigeerbaar. Een structurele scoliose kan niet volledig gecorrigeerd worden. Oefentherapie: […]

Slaapoefentherapie

Iedereen slaapt wel eens slecht. Dit heeft niet direct gevolgen voor de gezondheid. Maar als je langere tijd slecht slaapt neemt de vermoeidheid toe en ervaar je steeds meer beperkingen in je functioneren. Slapeloosheid betekent dat je te weinig slaapt of dat de kwaliteit van je slaap niet voldoende is. Kenmerken van slapeloosheid zijn: • […]