ZwangerTotaal

Wat en hoe? ZwangerTotaal is een groepstraining met persoonlijke begeleiding door een oefentherapeut gespecialiseerd in zwangerschap en bekken. Oefeningen en tips gericht rug, bekken & bekkenbodem, persen & pershoudingen, ademhaling & ontspanning komen aan de orde. Haal in een ontspannen en gezellig omgeving stimulans door te bewegen en ervaringen uit te wisselen met mede-zwangeren. Resultaat […]

Ademhalings/ontspannings therapie

Dit is een vorm van oefentherapie Cesar/Mensendieck met als doel te leren ontspannen en rustiger op een adequate manier te leren ademhalen, passend bij het activiteitenniveau van een bepaald moment. Het wordt o.a. toegepast bij mensen met klachten als hyperventilatie, hoofdpijn, slapeloosheid en innerlijke onrust. Lichaamsbewustwording, ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en houdingsadviezen vormen een belangrijk deel van de […]

Arbeids- en bedrijfs(fysio)therapie

Voor een werknemer met fysieke klachten is het van belang verzuim te beheersen en het werk zo snel mogelijk te hervatten. Paul Visschedijk, bedrijfs-/arbeids-fysiotherapeut, kan d.m.v. training in de praktijk of op de werkplek, werkplekonderzoek en -aanpassingen een belangrijke rol hierin spelen. Cliënten met arbeidsgerelateerde klachten kunnen zich zonder of met verwijzing van de (bedrijfs)arts aanmelden […]

Bekkentherapie

Het behandelen van bekkenklachten en bekkenbodemdysfuncties wordt ook wel bekkentherapie genoemd. Er worden oefeningen en adviezen gegeven als er sprake is van onderstaande klachten: In onze praktijk is Jeanet Lubeck, oefentherapeut Cesar/Mensendieck, degene die gespecialiseerd is in deze problematiek.  Bij eventueel onvoldoende resultaat of vergaande klachten kan er ook inwendig onderzoek en behandeling plaatsvinden. Dit gebeurt […]

Claudicatio Intermittens

In de volksmond ook wel Etalagebenen genoemd. Het probleem hierbij is dat de slagaders in uw benen te weinig zuurstof aanvoeren voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat de slagaders vernauwd zijn door slagaderverkalking. Hierdoor ontstaat een zuurstoftekort in de spieren en dat veroorzaakt de pijn in de benen. Als […]

COPD

COPD revalidatieprogramma De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (chronische obstructieve longaandoeningen; chronische bronchitis en longemfyseem). Het hindert u bij het ademhalen. Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd door een ontsteking en bij een ernstige vorm zijn de longen beschadigd. Roken is de belangrijkste oorzaak van deze beschadiging. Chronische bronchitis komt alleen voor […]

Covid-19 herstelzorg; revalidatie na corona

Veel mensen die corona krijgen, kunnen gewoon thuis uitzieken of worden alleen voor korte duur in het ziekenhuis opgenomen, waarna zij voldoende herstellen. Echter zijn er ook een aantal mensen die klachten blijven ervaren met beperkende gevolgen voor het dagelijkse leven. Ook zonder dat er een noodzaak is geweest om u op te nemen in […]

Dry Needling

Bij Dry Needling worden door middel van een speciale techniek spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen. Het inbrengen van het naaldje voelt u bijna niet. Als het juiste triggerpoint (verkrampt plekje in een spier) aangeprikt wordt, spant de spier zich even lokaal aan. Dit geeft kortdurend een soort ‘krampgevoel’. Daarna ontspant […]

Fysiotherapie

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van oefeningen, massage en apparatuur. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.  De fysiotherapeut oefent zijn beroep uit in een […]

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI): CooL

CooL staat voor Coaching op Leefstijl en wordt vergoed uit de basisverzekering zonder dat hierbij het eigen risico wordt aangesproken. CooL is niet het zoveelste dieet, maar het doet veel meer. Met behulp van je CooL-coach ga je met je voedingspatroon aan de slag en ook beweging, slaap, stress, ontspanning en positieve gezondheid komen aan […]