Afspraak maken?

Bel 0541-352066

Arbeids- en bedrijfs(fysio)therapie

Voor een werknemer met fysieke klachten is het van belang verzuim te beheersen en het werk zo snel mogelijk te hervatten. Paul Visschedijk, bedrijfs-/arbeids-fysiotherapeut, kan d.m.v. training in de praktijk of op de werkplek, werkplekonderzoek en -aanpassingen een belangrijke rol hierin spelen.

Cliënten met arbeidsgerelateerde klachten kunnen zich zonder of met verwijzing van de (bedrijfs)arts aanmelden in de praktijk. Werkgevers, interventie- en verzuimmanagementbedrijven kunnen zich ook in de praktijk aanmelden voor de bovengenoemde bedrijfsfysiotherapeutische items. Een offerte wordt op maat gemaakt.

Naast Paul werkt ook Jeanet Lubeck vanuit haar vak als oefentherapeut Cesar/Mensendieck veel met werkgerelateerde klachten. Vanuit deze visie wordt vooral gekeken naar de werkhoudingen en werkbewegingen binnen werkplek, waarbij ook adviezen voor de werkplek gegeven kunnen worden. Het gaat er dus vooral om hoe je qua houding/beweging werkt binnen je werkplek, ook al is deze misschien al ergonomisch verantwoord ingericht.