Afspraak maken?

Bel 0541-352066

Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Pijnklachten aan spieren en gewrichten ontstaan vaak door een verkeerde houding of door overbelastende bewegingen, soms in combinatie met een lichamelijke aandoening. Met oefentherapie Cesar/Mensendieck leert u zelf de klachten op te heffen of te verminderen en herhaling te voorkomen. De oefentherapeut gaat naar de bron van de klacht en pakt samen met u de oorzaak aan, middels houdings/bewegingsadviezen en specifieke oefeningen. Opgroeiende kinderen / tieners met houdingsafwijkingen, maar ook volwassenen die zware fysieke arbeid of vaak dezelfde bewegingen uitvoeren (bouwvakkers, verpleegkundigen, beeldschermwerkers, etc.) worden veel gezien door de oefentherapeut.

In onze praktijk zijn Jeanet Lubeck en Jessy oude Wolcherink de oefentherapeuten. Ze zijn kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Verwijzing 

U kunt mét en zonder verwijzing terecht voor oefentherapie Cesar/Mensendieck. Verwijzing vindt meestal plaats door huisarts of specialist. Indirect kunt ook verwezen worden door bijvoorbeeld verloskundige of bedrijfsarts.  

Vergoeding

Er zijn vastgestelde tarieven voor oefentherapie Cesar/Mensendieck. De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Wanneer u niet verzekerd bent voor deze zorg, dient u de kosten zelf te betalen. Wij verwijzen hiervoor naar onze tarievenlijst, te vinden onder het kopje “praktische informatie”. Voor meer informatie over oefentherapie Cesar/Mensendieck verwijzen wij graag naar de website: www.oefentherapie.nl.